Rituálna forma, náklady a efektivita z pohľadu maurícijských Hinduistov

20. 6. 2022 od 10.00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na odbornú prednášku, ktorá sa uskutoční 20. 6. 2022 od 10.00 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

Mgr. Peter MAŇO, PhD (ÚESA SAV)

Rituálna forma, náklady a efektivita z pohľadu maurícijských Hinduistov

Motivácia ľudí zúčastniť sa na náboženských rituáloch často súvisí s vonkajšími socio-kultúrnymi silami, ako sú tradícia, pôvod a sociálny tlak, alebo hlboké osobné presvedčenie sústredené okrem iného okolo oddanosti, vďačnosti alebo duchovných zážitkov. Súčasne však veriaci môžu mať aj pragmatické motivácie pre praktizovanie rituálov, ako je potreba ochrany, blahobytu alebo socializácie, alebo môžu tieto rituály považovať za prostriedok na splnenie svojich prianí. Dôležité je, že božstvo oslovené v rituáli do značnej miery definuje rozsah a oblasť nadprirodzeného zásahu a pomoci. Avšak bez ohľadu na iné okolnosti, prečo sa ľudia rozhodnú zapojiť sa do špecifických rituálov, ktoré robia, najmä ak vezmeme do úvahy, že niektoré sú oveľa nákladnejšie ako iné? Náš terénny výskum naznačuje, že vnímaná rituálna účinnosť by mohla byť kľúčovým kognitívnym faktorom v hre: ľudia hľadajú rituály, ktoré považujú za vhodné (v zmysle ich štruktúry a zamerania) a primerané (v zmysle ich nákladov) ich potrebám a očakávaniam. Túto takmer kontraktnú logiku vykonávania rituálov najlepšie demonštruje koncept prísľubu, ktorý je charakteristický pre najväčšie náboženské sviatky troch hinduistických komunít na Mauríciu, o ktorých budem hovoriť vo svojej prednáške.

Na podujatie sa môžete pripojiť aj online TU.