Rituály a ritualizované správanie ako nástroje sociálnej komunikácie

5. 11. 2015 o 9:00
Vo štvrtok 5. novembra 2015 sa uskutoční pracovný interný seminár Rituály a ritualizované správanie ako nástroje sociálnej komunikácie. Organizuje ho tím projektu VEGA Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie. Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku. Podujatie bude v budove Ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej ulici 19 v Bratislave v miestnosti č. 94. 
Cieľom seminára je vytvoriť priestor na prezentovanie a internú oponentúru východísk a obsahu príspevkov spoluriešiteľov, diskutovanie metód  etnologického výskumu a analýzy. Koncepcia a pracovný názov vychádzajú z metodologického zamerania projektu, tématická orientácia príspevkov kopíruje problémy, ktorým sa v rámci projektu venujú jednotliví spoluriešitelia.

Program

9.00 hod.

G. Kiliánová – Teoretické a metodologické východiská štúdia rituálov v súčasnej etnológii/ antropológii. (Poznámky do diskusie) 

9.30 hod.

K. Popelková – Sviatky v 21. storočí a slovenská etnológia : aktuálny stav poznania
(sumarizácia)

10.00 hod.

J. Zajonc – Sociálne a kultúrne kontexty akceptácie ritualizovaného správania
(prípad: Valentín a Halloween; skúmaný terén a obdobie: Slovenská republika, 21. storočie)

10.30 hod.

M. Vrzgulová – Politické rituály počas štátnych sviatkov
(prípad: Deň víťazstva nad fašizmom; skúmaný terén a obdobie: Slovenská republika, 2014-2015)

11.00 hod.

V. Bahna – Rituálne správanie účastníkov náboženských pútí
(prípad:  neoficiálne mariánske púte; skúmaný terén a obdobie: Slovenská republika: Turzovka, Dechtice, Litmanová, 2015)

11.30 hod.

Z. Beňušková – Sviatky v období socializmu a ich transformácia po roku 1989

12.00 hod.

K. Rabatinová – Koncept ritualizácie

12.30 hod.

Zhrnutie a záver