Romani Studies in Sweden and Finland

29. 6. 2016 o 16:00
Ústav etnológie SAV Vás pozýva na Odborný seminár, na ktorom vystúpi Prof. Kimmo Granqvist (Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki; Södertörn University, the Centre for Baltic and East European Studies /CBEES/, Stockholm).
Prof. Granqvist prednesie prednášku Romani Studies in Sweden and Finland. Seminár sa bude konať v stredu 29. júna 2016 od 16:00 do 18:00 v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej ulici č.19 v Bratislave. 

Prednáška bude v anglickom jazyku.

Fotografia: Kimmo Granqvist pri prednáške na Fakulte humanitných vied Univerzity v Helsinkách

Galéria: