Rozhlasový lexikón ľudovej kultúry

Popularizačný projekt

Lexicon of folk culture (radio show)

Popularizačný projekt ÚEt SAV, realizovaný v spolupráci s Rádiom Regina. Poslucháči a poslucháčky rádia získaju v priebehu roka 2013 vedomosti o 230 heslách z oblasti ľudovej kultúry Slovenska.

Redaktori: Tatiana Šušková, Michal Herceg

Vysielací čas: od 4.2.2013 každý pracovný deň v Rádiu Regina Bratislava v Rádiobudíku o 7,45 a v repríze v Mozaike regiónu o 15,10, na Rádiu Regina Banská Bystrica a Košice v relácii Zahrajte mi túto a v Raňajkách s Rádiom Regina.

Archív Rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry nájdete na stránke Rádia Regina online tu.
 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: