Rozhovory s Pannou Máriou

7.6.2022 o 13:00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na odbornú prednášku, ktorá sa uskutoční  7. 6. 2022 od 13.00 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

Mgr. Tatiana ZACHAR PODOLINSKÁ, PhD (ÚESA SAV, v.v.i.)

Rozhovory s Pannou Máriou

Tatiana Zachar Podolinská bude prezentovať zámery a výstupy interdisciplinárneho výskumného projektu Mariánske laické vizuálne systémy: rozhovory o predmetoch a kompozíciách.* Cieľom projektu bolo mapovať intímne vizuálne prejavy mariánskej úcty na Hornej Orave, formou kvalitatívnych rozhovorov o predmetoch mariánskej úcty za ich súčasnej dokumentácie očami umeleckého fotografa – realizoval sa v úzkej spolupráci etnografky (TZP) a fotografa Ing. Petra Mareka (SNG). Upriamuje pozornosť na domácku a spontánnu pietu, na denné a intímne prežívania súčasnej mariánskej úcty vpečatenej do privátnych priestorov domácností a exteriérov domov. Umeleckým pohľadom sa snaží poukázať na vnútornú estetiku kompozícií, ktoré majú esenciálny význam pre ich tvorcov a užívateľov. Po spracovaní terénnych dát a ich vytriedení výskumníci získali korpus viac ako 50-tich spárovaných fotografií s príbehmi, ktoré dokumentujú súčasné podoby mariánskej úcty v regióne. Užší výber fotografií a príbehov autori plánujú spracovať do podoby spoločnej monografie a prezentovať aj vo forme výstavy na jeseň 2022.

Podujatia je možné zúčastniť sa aj online TU.

Galéria: