​Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov

APVV projekt

The dimensions of revitalization of ethnic minority in Slovakia: Interdisciplinary salvage research of disappearing ethnic group of Huncokári

Nositeľ projektu: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta

Meno riešiteľky v UESA SAV: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0360  

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2016 – 2020

Typ projektu: