Rural and Urban Communities in the Process of Transformation. Case of Central Europe

14.–16. 11. 2002

Workshop bol zorganizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Akademia Istropolitana Nova vo Sv. Jure. Zúčastnilo sa ho 20 domácich a 10 zahraničných účastníkov.

Miesto konania: Sv. Jur

Členky organizačného výboru: G. Kiliánová, O. Danglová; I. Bumová, S. Doricová, N. Veselská, Z. Veselská