Semináre

Vizuálne režimy ruskej Beringie - prezentácia knihy

30.3.2021 o 11:00

Pozývame Vás na odborný seminár ÚESA SAV, ktorý sa bude konať v utorok 30. marca o 11:00. V rámci online seminára naša kolegyňa Jaroslava Panáková predstaví svoju novú publikáciu "Vizuálne režimy ruskej Beringie".

Design for All in the Aging Society

8.3. 2021, 9:30

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV organizuje v rámci projektu Erazmus+ DESIRE odborné workshopy o sociálno-vednej perspektíve na problematiku dizajnu pre všetkých z dôrazom na bývanie seniorov. Na prvom workshope sa stretnú sociálni vedci a vedkyne z rôznych krajín Európy. Podujatie sa uskutoční online.

Dizajn pre všetkých v starnúcej spoločnosti

10.3. 9:00

Druhý zo série workshopov v rámci projektu Erazmus+ DESIRE. Na podujatí sa stretnú experti zo Slovenska a Čiech, aby priblížili sociálno-vednú perspektívu na problematiku dizajnu pre všetkých z dôrazom na bývanie seniorov v Strednej Európe. Podujatie sa uskutoční online.

Critical Heritage Studies in Theory and Practice

23.2.2021 o 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár ÚESA SAV s názvom "Critical Heritage Studies in Theory and Practice", na ktorom vystúpia historička a archeologička Dóra Mérai (Central European University, Budapešť) a historik Volodymyr Kulikov (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici).

Odborný seminár 25.2. 2020

25.2.2020 o 13:00

Riešiteľský tím projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom vystúpi Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne.

Odborný seminár ÚESA SAV 3.12.2019

3.12. 2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Tatiana Zachar Podolinská. PhD. Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. prezentovať aktuálne a ukončené projekty VEGA.

Odborný seminár ÚESA SAV 12.11. 2019

12.11.2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom vystúpia prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Odborný seminár 29.10. 2019

29.10.2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Vladimír Bahna, PhD. Mgr. Zuzana Panczová, PhD., Mgr. Adam Wiesner, PhD. prezentovať projekty, ktoré začali riešiť v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV v roku 2019 s podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV.

Etnojazyková revitalizácia v minoritnom prostredí

17.9. 2017 13:00

Odborný seminár, na ktorom doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Odborný seminár 25.6.2019

25. 6. 2019 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Júlia Holáňová a Mgr. Radoslava Semanová, doktorandky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV prezentovať výsledky ich študijných pobytov v zahraničí.