Semináre

Odborný seminár 23. 9. 2014

23. 9. 2014 o 13.00

23. septembra 2014 o 13.00 hodine sa v pracovni riaditeľky Ústavu etnológie SAV uskutoční pravidelný odborný seminár ÚEt SAV. Na podujatí budú prezentované dva aktuálne projekty VEGA.

Odborný seminár 24. 6. 2014

24. 6. 2014 o 13.00

Dňa 24. júna 2014 sa o 13.00 hodine sa uskutoční pravidelný odborný seminár ÚEt SAV, kde vystúpia Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., PhDr. Katarína Popelková, CSc. a PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Odborný seminár 20. 5. 2014

20. 5. 2014 o 13.00

V utorok 20. mája 2014 o 13.00 hodine sa v zasadačke v podkroví  v budove spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19 v Bratislave uskutoční pravidelný odborný seminár Ústavu etnológie SAV. 

Odborný seminár 27. 5. 2014

27. 5. 2014 o 13.00

27. mája o 13.00 hodine sa uskutoční pravidelný odborný seminár Ústavu etnológie SAV, na ktorom vystúpi Robin Gwyndaf, PhD. z Národného historického múzea St Fagans.

Odborný seminár 1. 4. 2014

1. 4. 2014 o 13.00

V utorok 1. apríla 2014 sa o 13.00 v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej 19 uskutoční pravidelný Odborný seminár Ústavu etnológie SAV.

Odborný seminár 30. 1. 2014

30. 1. 2014 o 16.00

30. januára 2014 o 16.00 hodine v zasadačke v podkroví v budove spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava vystúpia Assoc. Prof. Elena Marušiaková a Assoc. Prof. Vesselin Popov z Ústavu etnológie a folklórnych štúdií s etnografickým múzeom Bulharskej akadémie na tému rozmanitosti moslimských Rómov, špecifickosti "každodenného islamu" a náboženského synkretizmu ako súčasti ich každodenného života a obradov.

Odborný seminár 10. 12. 2013

10. 12. 2013 o 13.00

Odborný seminár na tému Koncept úžery v segregovaných rómskych osadách. Prezentuje: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD., Ústav etnológie SAV. Podujatie sa uskutoční 10. 12. 2013 o 13.00 v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava. 

Odborný seminár 26. 11. 2013

26. 11. 2013

V utorok 26. novembra 2013 o 13.00 sa v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava uskutoční pravidelný odborný seminár ÚEt SAV. 

Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien

14. 12. 2012

Odborný seminár pre členov a členky tímu projektu VEGA Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien.
Miesto konania: Bratislava

Zaostrené na kultúrne dedičstvo

7. 10. 2012

Odborný seminár o kultúrnom dedičstve malokarpatského regiónu.
Miesto konania: Pezinok