Semináre

Sociokultúrna zmena a adaptívne stratégie v kontexte spoločenskej transformácie

3. 12. 2010

Odborný seminár zorganizoval Ústav etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev

9. 12. - 10. 12. 2009

Medzinárodný seminár, ktorý zorganizoval Ústav etnológie SAV v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev.
Miesto konania: Bratislava

Vývoj etnológie v Slovinsku a jej aktuálne vedecké problémy a skúmané otázky

6. – 7. 5. 2009

Odborný seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Židovská komunita v Čechách a na Slovensku po roku 1945

20. 4. – 21. 4. 2009

Interdisciplinárny seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV a Dokumentačným strediskom holokaustu v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Etika v sociálnej antropológii/etnológii

23. 1. 2009

Vedecký seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV a Slovenskou asociáciou sociálnych antropológov.
Miesto konania: Bratislava

Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv

3. – 4. 12. 2008

Vedecký seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri SAV.
Miesto konania: Bratislava

Úvodný seminár štipendistov programu Marie Curie, Building on the Past. European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean

18. – 20. 9. 2008

Úvodný seminár štipendistov v projekte 6. rámcového projektu EÚ: Marie Curie, Building on the Past. European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean.
Miesto konania: Bratislava

Medzinárodný seminár sociálnych pracovníkov pracujúcich s Rómami

25. 6. 2008

Medzinárodný slovensko-poľsko-český seminár sociálnych pracovníkov pracujúcich s Rómami.
Miesto konania: Bratislava

Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku

28. 12. 2007

Odborný seminár pri príležitosti výstavy Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku.
Miesto konania: Martin

Tradičná kultúra v súčasných procesoch komunikácie

17. – 19. 9. 2007

Medzinárodný seminár zorganizovaný Ústavom etnológie SAV, Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave a Národopisnou spoločnosť Slovenska (NSS).
Miesto konania: Bratislava