Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv

3. – 4. 12. 2008

Vedecký seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri SAV. Podujatia sa zúčastnilo 7 zahraničných a 6 domácich hostí.

Miesto konania: Bratislava

Člen organizačného výboru: V. Bahna