Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4 a Rakúskom

International Visegrad Fund projekt
Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria
Nositeľ projektu: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Mgr. Andrej Gogora, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 21820079
 

Projekt podporí prax a vzdelávanie v oblasti Digital Humanities (DH) v krajinách V4 pomocou: 1. organizáciou série verejných konzultácií a podujatí pre výskumníkov, pedagógov a študentov, 2. poskytnutím voľne dostupných online kurzov a učebných materiálov prostredníctvom existujúcej expertnej infraštruktúry, 3. realizáciou prieskumu súčasného stavu DH v regióne V4.
Typ projektu: