Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru


Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru. I.–II. Ed. H. HLÔŠKOVÁ, A.ZELENKOVÁ. Bratislava – Brno : Ústav etnológie SAV 2006. ISBN 80-968971-6-0,  232 s.. (ZBORNÍK)