Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I.–II.


HLÔŠKOVÁ, Hana  – ZELENKOVÁ, Anna (Eds.): Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I.–II. Bratislava: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav etnológie SAV; Brno: Česká asociace slavistů, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, 2008. 248 s. ISBN 978-80-969992-0-0.

Menu?: 
Nie