Slavistická folkloristika na prahu milénia

august 2003

Koncepcia a usporiadanie medzinárodného bloku na 13.medzinárodnom kongrese slavistov Slavistická folkloristika na prahu milénia. Výstupom podujatia bola osobitá publikácia.  

Miesto konania: Ljubljana

Výstup: PROFANTOVÁ, Z. (ed.a ved. redaktor) Slavistická folkloristika na rázcestí. XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane, august 2003. Etnologické štúdie 10. Bratislava : Ústav etnológie Slovenská akadémia vied, vydal Tomáš Písecký ARM 333, 2003, 116 s. I SBN 80-89069-10-X.

Organizátorka z Úet SAV: Z. Profantová.