Slovenská etnografia: Kompendium dejín vedného odboru


SLAVKOVSKÝ, Peter: Slovenská etnografia: Kompendium dejín vedného odboru. Bratislava: VEDA, 2012. 127 s. Etnologické štúdie, 18. ISBN 978-80-224-1279-7.
 

Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodnoty, ale napĺňal aj vlastnú kultúrnu identitu. Publikácia je prehľadom vývinu vedeckého záujmu o problematiku agrárnej kultúry Slovenska, jej materiálnych, sociálnych a duchovných kontextov.
Menu?: 
Nie