Slovensko a jeho identita

Vnútroústavný projekt

Slovakia and its Identity

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Evidenčné číslo projektu: 31/2010

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2013 – 2014

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2014
Typ projektu: