Slovensko a jeho identita

Projekt bez grantovej podpory

Číslo projektu: 23/2010

Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Zástupkyňa vedúceho: Marta Pastieriková, PhDr., CSc.

Riešitelia: Alžbeta Gazdíková, PhDr., Eva Pančuhová, PhDr., Daša Ferklová, PhDr.

Doba riešenia projektu: 01. 2010 – 12. 2011

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2011
Typ projektu: