Slovensko a jeho kultúra. Jednota z rozmanitosti

17.6.2004

Výstava o kultúrnych osobitostiach tradičných regiónov Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. 

"Tradičné hodnoty kultúry minulých generácií, ktoré v živote spoločnosti postupne prestali plniť svoje funkcie, treba chápať ako kultúrne dedičstvo - súbor materiálnych, sociálnych a duchovných výsledkov tvorivej práce predchádzajúcich generácií. V spôsobe života a kultúre predstavujú historické kontinuum - dôkaz tvorivej aktivity človeka. Hodnotiť ich treba podľa toho, ako plnili svoju úlohu v živote spoločnosti v konkrétnych historických, prírodných a sociálno-ekonomických."  

Galéria: