Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

Projekt VEGA

Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Mojmír Benža, PhD. 

Evidenčné číslo projektu: 2/6009/26 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 
49, Bratislava

Doba riešenia projektu: 2006-2008 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: