​Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

Projekt VEGA

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Mojmír Benža, PhDr. PhD. 

Číslo projektu: 2/6009/26 

Doba riešenia projektu: 1.1.2006 – 31.12.2008 
 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: