Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

Slovak-Slovenian Relationship in Traditional Culture

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Mojmír Benža, PhDr. PhD. 

Evidenčné číslo projektu: 2/6009/27 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1. 1. 2006–31. 12. 2008 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: