​Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách

Projekt APVV - účasť na novej výzve

Koordinátori: ÚEt SAV Bratislava, SR; Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ľubľana, Slovinsko 

Hlavné riešiteľky: Ingrid Slavec-Gradišnik, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 
Ľubľana; Gabriela Kiliánová, ÚEt SAV Bratislava 

Charakteristika projektu: Bilaterálny projekt Slovinsko-Slovensko; 

Stav schvaľovania: návrh podaný 12. 3. 2008; rozhodnutie 20. 10. 2008: získal financovanie 

Evidenčné číslo projektu: SK-SI-0020-08 

Doba riešenia: 2009–2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: