Slovenský národopis 1/2017


Prvé číslo 65. ročníka Slovenského národopisu prináša niekoľko zaujímavých štúdií s rôznymi témami ako tradičná doprava, selekcia žiakov v základnej škole s výberovými triedami, obraz  Detvy a jej obyvateľov či rozhovor s Dr. Boženou Filovou o jednodetnosti.

Obsah

Editoriál (Vladimír POTANČOK)
 
Štúdie

SMRČKA, Aleš: Etnografický výzkum tradiční dopravy v českých a slovenských zemích – historie, současný stav a perspektivy

VORLÍČEK, Radek: „Vyvolení, outsideři a Romové“: selekce žáků  v základní škole s výběrovými třídami

GOLIAN, Ján: Obraz Detvy a jej obyvateľov v literárnych prameňoch v druhej polovici dlhého 19. storočia
 

Esej

BUZALKA, Juraj: Ľudovít Štúr – o trvácnosti romantického vodcovstva
 

Rozhovor

VOĽANSKÁ, Ľubica: O jednodetnosti – k otázkam obmedzenej reprodukcie a iným témam - rozhovor s Dr. Boženou Filovou, CSc.

Recenzie a anotácie

Recenzia na sériu šiestich publikácií HRUŠOV (2010–2014) (Zdena KRIŠKOVÁ)

Iveta Zuskinová: Liptovský Hrádok: Príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici 20. storočia (Mojmír BENŽA)

Liszka József: Határvidékek. Határok és határtalanságok az összehasonlító folklorisztika és etnológia szempontjából. (Hraničné územia. Hranice a bezhraničnosť z hľadiska porovnávacej etnológie a folkloristiky) (Vilmos VOIGT)

Kateřina Králová, Hana Kubátová (Eds.): Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní a jihovýchodní Evropy (Peter SALNER)

Jozef Tancer: Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave (Daniel LUTHER)

Knihy publikované Ústavom etnológie SAV v roku 2016
 

Správy

Za profesorom Jánom Podolákom (*17. 5. 1926, Dolná Súča – †15. 2. 2017, Bratislava) (Juraj JANTO)

Dokončené dílo etnomuzikoložky Olgy Hrabalové (*28. 11. 1930 Milonice u Bučovic – †20. 1. 2017 Brno) (Věra FROLCOVÁ)

Prof. Viera Feglová, CSc. – priateľský a kolegiálny príhovor k 70. výročiu narodenia (*21. 12. 1946) (Magdaléna PARÍKOVÁ)

Konferencia Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku (7. november 2016, Žilina) (Peter SALNER)

Ústav etnológie SAV vyhodnotený ako jedno z najlepších vedeckých pracovísk na Slovensku (Tatiana PODOLINSKÁ)

Božena Filová získala od SAV Medailu za podporu vedy (Vladimír POTANČOK)

Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny a Vajnorský ornament sa dostali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (Eva RYŠAVÁ)
 

Celé číslo Slovenského národopisu 2017/1 si môžete stiahnuť  TU.

Abstrakty

Aleš Smrčka: Ethnographic Research of Traditional Transport in Czech and Slovak Lands – History, Current State and Prospects
 
Traditional transport represents an important field of research on material and non-material culture. However, before 1945, traditional transport did not receive appropriate attention by Czech and Slovak ethnology. Partial information on transport can be found mainly in regional geographical publications, as well as in the ethnographic works by Lubor Niederle and Karel Chotek, or in texts dealing with agrarian topics. The situation considerably changed after 1945. A new generation of researchers was born, who paid special attention to transport topics. In the 1950s, these topics were addressed in the works of Ludvík Baran, Josef Voráček and Jaroslav Kramařík, and in the research conducted by Vladimír Scheufler and Václav Šolc. As for the period of the 1960s and 1970s, we can mention, for example, Ján Podolák, Magdaléna Paríková, Miroslav Anton Huska, Richard Jeřábek, Karel Fojtík and others. Ethnography as a discipline, or rather a method today, offers, unlike other humanities, a completely different view of this theme. In addition, each researcher chose a different approach and methodology. The ethnographic publications on traditional transport, which were produced in the second half of the 20th century, still represent an important source of information even for present-day researchers dealing with this topic. The aim of the paper is to provide an overview of the ethnographic study of traditional transport in the Czech and Slovak lands with an emphasis on the period 1945–1989 and to highlight the importance and the possibilities of the present-day study of this field.
 
Key words: traditional transport, ethnographic research, methodology, ethnography, Czech and Slovak lands
 
 
Radek Vorlíček: “The Chosen Ones, Outsiders and Roma”: Selection of Pupils at an Elementary School with Honours Classes
 
Drawing from an ethnography study, this article examines the process of selection in educational settings. Special attention is paid to one elementary school in the western part of the Slovak Republic. The article outlines how school mechanisms help to shape the social boundaries among pupils and social groups. The article also sheds light on many aspects of the social position of Roma pupils. In this context, the text says that Roma pupil position depends on the social space in the school building and interaction of school and non-school settings. The text brings into dialogue various themes on education, social inequality and interethnic relationship. The fieldwork is based on observation and unstructured interviews.
 
Key words: selection; social exclusion; interethnic relationship; Roma pupil; elementary school

 
Ján Golian: The Image of Detva and Its Population in the Literary Sources from the 2nd Half of the Long 19th Century
 
The aim of this paper is to explain, categorise and assess the image of the phenomenon of the Detva region and its population in the Slovak literary discourse in the 2nd half of the long 19th Century. The image which began in Sládkovič´s romantic poem Detvan created the canon of Detva and its population. These strongly positive characteristics gradually found a reflection in other literary works, travel guides, publications and even encyclopaedia. The man from Detva and his country became the prototype of an ideal Slovak not only in Slovak literature, but were positively pictured by Czech authors, lovers and admirers of Slovaks, as well. The image of an ideal Slovak, identified with the national heroes Jánošík or Martin Hudcovie, fundamentally changed at the end of the 19th century. This change was due to the Hungarian expert and political discourse, which considered the glorifying Slovak literary works and their heroes an unwanted element. The “man from Detva” thus became a dangerous criminal living in poorly accessible mountainous areas, where he avoided his duties against the State and society. The transformation of the image of a Slovak population group reflects the developments in the views by different groups of authors of the same topic that has become an up-to-date ethno-identification phenomenon thanks to increased interest.
 
Key words: Detva, Podpoľanie, long century, literary discourse, romanticising literature, image, stereotypisation
 
 
Juraj Buzalka: Ľudovít Štúr – on the Permanence of Romantic Leadership
 
The essay aims to describe some popular patterns of romantic leadership in Slovakia through the example of the continuing popularity of the image of Ľudovít Štúr, leader of the Slovak national movement. The main argument is that the image of a romantic leader fighting against “foreign” plots is not only the product of the social organisation of post-socialist Slovak politics or the effect of bucolic Slovak nationalism, but that the image of the leader as a social actor, his self-presentation and story, reproduced across political-economic regimes, influence the permanent popularity of romantic leadership in Slovakia.
 
Key words: leadership, Romanticism, Ľudovít Štúr, nationalism, conspiracies
 
 

Menu?: 
Nie