Slovenský národopis 1953–2002: Bibliografia


ZAJONC, Juraj - MÉSZÁROSOVÁ, Marianna - KOSTOVSKÁ, Ingrid: Slovenský národopis 1953-2002: Bibliografia. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2013. 400 s. ISBN 978-80-88997-53-5.
 

Publikácia s názvom Slovenský národopis 1953–2002: Bibliografia prináša súhrnný bibliografický súpis textových a obrazových príspevkov publikovaných v prvom polstoročí vydávania tohto vedeckého periodika. Pred súpis je zaradená štúdia, ktorú autorka Gabriela Kiliánová nazvala Päťdesiat ročníkov Slovenského národopisu: bilancia vedeckého časopisu. Cez pohľad naň približuje vývoj skupiny disciplín, formujúcich sa na Slovensku od národopisu, zastrešujúceho etnografiu a folkloristiku, k dnešnej etnológii, kultúrnej a sociálnej antropológii. Zároveň objasňuje význam vydavateľa časopisu – Národopisného ústavu, od roku 1994 Ústavu etnológie SAV – v tomto procese. Za štúdiou nasleduje prehľad hlavných a výkonných redaktorov časopisu. Bibliografický súpis obsahuje 5157 jednotiek, ktoré sú usporiadané podľa údajov o ich autorkách a autoroch.

Publikácia je jedným z druhov špecializovaných bibliografií, ktorých zostavovateľom a vydavateľom je Ústav etnológie SAV.

Menu?: 
Nie