Slovenský národopis 2005/2


ŠTÚDIE

SLAVKOVSKÝ, Peter: Životné stratégie ľudí spätých s poľnohospodárskou prvovýrobou na Slovensku v 20. a 21. storočí
LANGER, Jiří: Sídelný typ ako historická kategória
PANCZOVÁ, Zuzana: Konšpiračné teórie na stránkach internetu

MATERIÁLY

Hübschmannová, Milena: Viera v mula u slovenských Rómov