Slovenský národopis 2005/3


ŠTÚDIE

CHORVÁTHOVÁ, Ľubica: Adam Pranda: neznáme aspekty osobnosti a diela
KRIVÝ, Vladimír: Hodnotové orientácie, kolektívne identity a hodnotové štiepenia v slovenskej spoločnosti
BIANCHI, Gabriel – LÁŠTICOVÁ, Barbara: Hodnotový kontext kolektívnych identít v meniacej sa Európe

MATERIÁLY

WIENKER - PIEPHO, Sabine: Miesta prechodu: hranice iného sveta v literatúre a v ľudovej próze

DISKUSIA

RATICA, Dušan: Verejné a súkromné hodnoty v rodinnej transmisii v 2. pol. 20. storočia
KREKOVIČOVÁ, Eva: K problematike mechanizmov transmisie hodnôt a vekovej cyklizácie v diele Adama Prandu