Slovenský národopis 2005/4


ŠTÚDIE

DANGLOVÁ, Oľga: Etnologický pohľad na štúdium hodnôt (Hodnoty predmoderného sveta slovenskej dediny)
VRZGULOVÁ, Monika – POPELKOVÁ, Katarína: Stredné vrstvy v urbánnom prostredí - transformácia skupinových hodnôt?
PODOBA, Juraj: Perspektívou Norberta Eliasa: Stabilita a zmena hodnotových systémov v období neskorého socializmu (Adam Pranda a štúdium hodnôt druhej polovice 20. storočia).

VYHRADENÉ PRE

Rozhovor s jubilantom: PhDr. Ján Koma, CSc., nar. 14. 11. 1920 (Martin MEŠŠA)