Slovenský národopis 2006/1


ŠTÚDIE

Hana URBANCOVÁ: Z histórie prvých fonografických nahrávok na Slovensku. Korešpondencia Karola Medveckého a Andreja Kmeťa z roku 1901
Jarmila BARÁTOVÁ: Od „šurovania” po strihanie metra (život vo vojenskej komunite)
Barbora SKRAKOVÁ: Čardáš - historický vývin

MATERIÁLY

Zuzana BENKOVSKÁ: Spoločensko-kultúrne kontexty módy v období prvej Československej republiky

VYHRADENÉ PRE

Soňa ŠVECOVÁ: Moje cesty po dedinách