Slovenský národopis 2006/2


ŠTÚDIE

BEŇOVÁ, Nina: Teoretické koncepty chudoby v slovenskom prostredí
DŽAMBAZOVIČ, Roman: Rozsah a profil chudoby na Slovensku od 90. rokov 20. storočia po súčasnosť
MICHÁLEK, Anton: Regióny a lokálne centrá chudoby na Slovensku

MATERIÁLY

KILIÁNOVÁ, Gabriela: Sociálne ohrození ľudia a lokálne spoločenstvo
RAMŠAK, Mojca: Zdanlivo neviditeľní a predsa skutoční
ZAHRADNÍKOVÁ, Elena: Skinheads – „dediči“ nacizmu