Slovenský národopis 2006/4


ŠTÚDIE

PODOBA Juraj: Dve tváre etnického konfliktu v postkomunistickej Európe
POPELKOVÁ Katarína: Etnologické aspekty štúdia rodiny vo vinohradníckom prostredí
VRZGULOVÁ Monika: Pozície a roly žien v živnostníckych/podnikateľských rodinách, zachytené v ich interpretáciách životných príbehov

MATERIÁLY

JENČOVÁ Irena: Vybrané teoretické prístupy k štúdiu lásky a partnerských vzťahov
FALŤANOVÁ Ľubica: Význam obchodu v živote mesta v kontexte súčasných zmien