Slovenský národopis 2007/2


ŠTÚDIE

PODOLINSKÁ, Tatiana: „Quo vadis Domine?“ K typológii súčasných náboženských a duchovných identít na Slovensku
GANCARZ, Natalia: Súčasné prejavy mariánskeho kultu na príklade pútí do Tuchowa a Levoče (poľsko-slovenské paralely)
NOVODVORSKÁ, Zuzana: Význam púte a jej duchovné prežívanie

MATERIÁLY

BOCÁNOVÁ, Martina: Divotvorný obraz Panny Márie trnavskej
NÁDASKÁ Katarína: Ostatky svätých a ich význam v rámci pútnického miesta