Slovenský národopis 2007/4


ŠTÚDIE

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra: Transnárodná migrácia – nový fenomén globálneho sveta? (Slovenskí občania ako transnárod- ní migranti v Bruseli)
KOŽEHUBA, Branislav: Život Slovákov v Berlíne (Etnická identita v súčasných migračných procesoch)
BÚRIKOVÁ, Zuzana: Motivácie au pair migrácie zo Slovenska
JENČOVÁ, Irena: Migrácia ako dobrodružstvo
VRZGULOVÁ, Monika: Trenčín medzi tradíciou, transformáciou a globalizáciou. Pevné body lokálnej politiky jedného mesta

DISKUSIA

VILHANOVÁ – PAWLIKOVÁ, Viera: K problému geokultúrnych hraníc