Slovenský národopis 2008/1


ŠTÚDIE

FERENCOVÁ, Michaela: Spolužitie zaliate v bronze: Pomníky významných osobností ako prostriedok organizovaného šírenia klasifikačných schém
BUŽEKOVÁ, Tatiana – KREKOVIČOVÁ, Eva: Dobšinského "Úvahy o slovenských povestiach" vo svetle súčasných folkloristických a slavistických výskumov
GNIECIAK, Monika: Zmeny obytného priestoru v hornosliezskych robotníckych štvrtiach

MATERIÁLY

JUHÁSZ L., Ilona: Kopijovité/pamätné stĺpy ako prostriedky národného označenia priestoru
BOBÁKOVÁ, Miroslava: Inšpirácie a konfrontácie: práca v Indii, antropológia a jej vývoj

VYHRADENÉ PRE

LUTHEROVÁ, Soňa: Agenda vecí okolo nás (rozhovor s Alison Clarke)