Slovenský národopis 2008/2


ŠTÚDIE

JAKUBÍKOVÁ, Kornélia: Komunikácia v obradoch životného cyklu – zmeny v 20. storočí
BUŽEKOVÁ, Tatiana: Nepriateľ zvnútra a jeho povesť – skúmanie bosoráctva a klebiet v antropológii
HOLUBOVÁ, Markéta: Čeští poutníci a slovenský Šaštín ve světle “knih milostí”
NÁDASKÁ, Katarína: Náboženský život v komunikácii obyvateľov obce

MATERIÁLY

ZMETÁK, Igor: F. X. Eder a jeho spis o bolívijských Moxoch v kontexte etnografie 18. storočia
LENOVSKÝ, Ladislav: Klientela kúpeľného mesta – medzikultúrna komunikácia – kultúrna zmena

DISKUSIA

BECHTELOVÁ, Delphine – GALMICHE, Xavier: Daleko od centra – středoevropská odhalení “areálních” výzkumů

VYHRADENÉ PRE

Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí – úvod
LUTHER, Daniel: Libreto výstavy. Slovensko v 20. storočí. Spoločenstvo a kultúra mesta
SLAVSKOVSKÝ, Peter: Slovensko v 20. storočí – spôsob života a kultúra vidieka. Prírodné, historické a sociálno-ekonomické podmienky vývinu vidieckych spoločenstiev na Slovensku v 20. storočí
MLYNKA, Ladislav: Ako? Sme žili. Slovensko v 20. storočí