Slovenský národopis 2008/3


ŠTÚDIE

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Namlouvání jako signifikantní znak proměn jedné podoby tradičních komunikací (poznámky k proměnám tradice ve výzkumné sondě mezi středoškolskou mládeží)
JANTO, Juraj: Komunikácia a priestor (na príklade mestského sídliska)
KLOBUŠICKÁ, Petra: Komunikačné príležitosti spoločenstva (na príklade zamestnancov vybraného miestneho úradu)
FALŤANOVÁ, Ľubica: Miestne kultúrne aktivity a komunikačný priestor
KREKOVIČOVÁ, Eva: Nové multikultúrne podoby verejného stravovania. (Na príklade zmien reštaurácií po roku 1989 na Slovensku/v Bratislave)

VYHRADENÉ PRE

Rozhovor s Camillou Power: Príbuzenstvo, rituál a ekonomika kultúr lovcov a zberačov (Helena TUŽINSKÁ, Miroslava BOBÁKOVÁ)