Slovenský národopis 2009/2


ŠTÚDIE

HAJDUK – NIJAKOWSKA, Janina: Miesto folkloristiky vo výskume súčasnej kultúry
KREKOVIČOVÁ, Eva: Folklór ako konštrukt?
URBANCOVÁ, Hana: Na hranici žánrov. Komunikačné situácie a medzižánrové formy v tradičnej piesňovej kultúre
FROLCOVÁ, Věra: Zpěv a slovo posvátné – ke studiu obřadní komunikace na počátku 21. století
JANEČEK, Petr: Rezistence a katarze: fámy a pověsti druhé světové války v českých zemích
VANOVIČOVÁ, Zora: Morálne hodnoty v spomienkovom rozprávaní

MATERIÁLY

ŠALANDA, Bohuslav: Elementy lidového divadla na současné vesnici