Slovenský národopis 2009/4


ŠTÚDIE

SLAVKOVSKÝ, Peter: Kolektivizácia poľnohospodárstva na Slovensku ako predmet etnologického a muzeologického výskumu v 50. rokoch 20. storočia (historicko-kultúrne kontexty)
RATICA, Dušan: Význam kategórie diverzity pri etnologickom výskume mestského prostredia
JÁGEROVÁ, Margita: Hranica v kontexte priestoru cintorína
HABINC, Mateja: Tradičnosť a folklorizácia sviatkov v socializme – dva príklady zo Slovinska

MATERIÁLY

VIGA, Gyula: Premenlivé a nemenné. Pretváranie krajiny v Medzibodroží a jeho vplyv na tradičnú ľudovú kultúru