Slovenský národopis 2010/1


ŠTÚDIE

BAHNA, Vladimír: Vysvetlenie kultúrneho vývoja z hľadiska evolučnej teórie: možnosti a obmedzenia
ĎURČOVÁ, Alexandra: Nadprirodzené predstavy v neo-šamanskej praxi: charakteristika anti-intuitívnych vlastností
MAUR, Norbert: Faktory a dôsledky konceptualizácie utečencov

MATERIÁLY

JOMBÍKOVÁ, Barbora: Sikhská gurudvára Guru Ka Tál v Agre
SUŠIENKOVÁ, Jana: Gajdošský festival v Bielorusku (Gajdy ako nástroj formovania etnickej identity Bielorusov)