Slovenský národopis 2010/2


ŠTÚDIE

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra: Antropologický výskum mesta v 21. storočí: tendencie, výzvy a aplikácie
POPELKOVÁ, Katarína: Urbánne štúdium v slovenskej etnológii – poznámky k aktuálnemu dialógu etnológie s antropológiou
DARULOVÁ, Jolana: Obsahové a funkčné zmeny centra mesta - moderné a tradičné, alebo hľadanie novej tváre centra
KOŠTIALOVÁ, Katarína: Mesto univerzite – univerzita mestu - prípadová štúdia vzťahu vysokoškolskej inštitúcie a spoločenstva mesta Zvolen

MATERIÁLY

FALŤANOVÁ, Ľubica: K podnikateľskému prostrediu Bratislavy
TESÁROVÁ, Katarína: Mesto ako priestor identifikácie – na príklade centra Bratislavy