Slovenský národopis 2010/3


ŠTÚDIE

MARUSHIAKOVA, Elena – POPOV, Vesselin: Politiky zamerané na Cigánov/Rómov v strednej, juhovýchodneja východnej Európe v období komunistickej vlády
KILIÁNOVÁ, Gabriela: Postavy Rómov v slovenských a romských rozprávaniach
HRUSTIČ, Tomáš: Faktory ovplyvňujúce náboženské konverzie Rómov

MATERIÁLY

MANN, Arne: Memoráty ako dôležitá súčasť poznania rómskeho holokaustu
HRUSTIČOVÁ, Ľudmila: Letničné hnutie medzi Rómami (na príklade dvoch zborov z východného Slovenska)
BELIŠOVÁ, Jana: Premeny a nové trendy v rómskej hudbe

REZERVOVANÉ PRE

Evaluácia výkonu terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách (Tomáš HRUSTIČ)
Projekt „Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“ (SIRONA) (Tatiana PODOLINSKÁ)