Slovenský národopis 2010/4


ŠTÚDIE

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína: Zavádzanie marxistickej etnografie v národopise na Slovensku: zmena vedeckého myslenia?
ZAJONC, Juraj: Výskum v okrese Modrý Kameň v roku 1950 ako príklad prenikania marxizmu do slovenského národopisu
BENŽA, Mojmír: Výskumné a prezentačné aktivity SNM v Martine v 50. rokoch 20. storočia
STOLIČNÁ, Rastislava: PhDr. Michal Markuš, CSc. (1912 -2004) v súradniciach 50. – 70. rokov 20. storočia
SLAVEC-GRADIŠNIK, Ingrid: “Marxistický program” v slovinskej etnológii?

MATERIÁLY

FETKO, Filip: Židovské obyvateľstvo v oblasti Starej Ľubovne do polovice 19. storočia