Slovenský národopis 2011/2


Druhé číslo tohto ročníka je „voľné“ a podarilo sa doňho pozbierať zaujímavé štúdie a materiály z oblasti výskumu etnicity, ale aj z oblasti starostlivosti o novorodencov, folkloristiky, etnických stereotypov, či diskusný príspevok zo sféry výskumu náboženstiev.
 

ŠTÚDIE

UHEREK, Zdeněk: Etnicita ve výzkumech migrační a krajanské problematiky v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd
JÁGEROVÁ, Margita: Dojčenie a starostlivosť o novorodenca – štúdium zmien na príklade dvoch generácií matiek

MATERIÁLY

ZELENKOVÁ, Anna: Frank Wollman a výskumy ústnej slovesnosti (inšpiratívny text z minulosti) 
MOLDA, Rastislav: Obraz Žida v cestopisných a národopisných dielach štúrovskej generácie

DISKUSIA

HUBINA, Miloš: Nová komparatistika Williama E. Padena - staronové skúmanie náboženstiev a kultúr