Slovenský národopis 2011/3


Od novorodencov k predškolákom a školákom – aj tak by sa dalo charakterizovať toto tematické číslo, ktoré je venované detskej kultúre z pohľadu sociálnej antropológie. Dozviete sa, ako si svoj svet budujú deti nielen na Slovensku, ale napríklad aj na Papue-Novej Guinei.
 

ŠTÚDIE

RYBANSKÁ, Veronika: Formovanie sociálneho poznania v detskej kultúre
SIRKOVSKÁ, Monika: Modely rodiny a štýly výchovy
MÓCIKOVÁ, Katarína: Vplyv sociálnej interakcie na detskú koncepciu príbuzenstva

MATERIÁLY

SOUKUP, Martin: Vizualizace a reprezentace kultury v Yawanu, Papua-Nová Guinea