Slovenský národopis 2011/4


 Posledné slovenské číslo roku 2011 má opäť eklektický charakter – nájdete tu zaujímavú štúdiu o buddhistických dedinských slávnostiach v Tibete, ale aj o politike etnológie počas éry socializmu v Srbsku, či o vplyve náboženskej misie na sociálnu inklúziu slovenských Rómov.
 

ŠTÚDIE

JAHODA, Christian: Úvahy o význame niektorých buddhistických dedinských slávností v oblastiach horný Kinnaur a západný Tibet
LUKIĆ-KRSTANOVIĆ, Miroslava: Politika etnológie v ére socializmu v Srbsku: Etnografický ústav SAVU
PODOLINSKÁ, Tatiana, HRUSTIČ, Tomáš: Vedie náboženská zmena k sociálnej inklúzii Rómov?