Slovenský národopis 2012/1


Prvé číslo Slovenského národopisu v roku 2012 nemá hlavnú spoločnú tému a tak obsahuje pestré príspevky od teoretickej štúdie o pojme memorát, cez náčrt sociálnych sietí na panelovom sídlisku až po poverové predstavy zahraničných Slovákov.