Slovenský Národopis 2012/2


Ďalšie tematické číslo je zamerané na „židovské výročia“ – na 250.výročie narodenia významného rabína Chatama Sofera, na smutné výročie zákona o vysťahovaní Židov zo Slovenska z roku 1942, ale nájdete tu aj príspevok o storočnom výročí založenia prvého židovského športového klubu na Slovensku.
 

ŠTÚDIE

SALNER, Peter: Rabín Chatam Sofer (1762-1839)  
SOUKUPOVÁ, Blanka: Poměr státu a veřejnosti k osudu synagog, židovských hřbitovů, a dalších židovských budov v českých zemích po šoa (léta 1945-56). Rekonstrukce na základě vybraných pramenů i odborné literatury
NOVOTNÁ, Hedvika: Kontexty konstrukce na příkladu interpretací holocaustu v českých zemích
BUMOVÁ, Ivica: Židia – spoločnosť – politika (Slovensko 1945-1948)

MATERIÁLY

BUČKA, Peter: Športový klub Makkabea Bratislava

ESEJ

VRZGULOVÁ, Monika: Listovanie v pamäti. Metóda oral history v mojom profesnom  živote