Slovenský národopis 2012/3


Jesenné číslo Slovenského národopisu sa venuje hlavne problematike ľudového divadla. Táto viac-menej obchádzaná téma tu rozkvitla do krásy nielen vďaka farebnej obrázkovej prílohe, ale aj fundovaným prácam odborníkov a nadšencov pre rôzne formy ľudového divadla zo Slovenska, Moravy, Česka, Írska, Veľkej Británie a Slovinska.