Slovenský národopis 2012/5


Posledné číslo Slovenského národopisu za rok 2012 sa venuje obrazom a percepcii „Východu“ z perspektívy Strednej Európy, ale aj iných častí „Západu“. O tom, kde sa vlastne nachádzajú hranice Orientu, píšu nielen orientalisti, ale aj etnológovia, religionisti a filozofi.

ARTICLES

KRAVANJA, Boštjan: Shift into the average or how to combine images of paradise with a war zone: the Sri Lanka case
FUJDA, Milan: Western ‘Eastern wisdom’ and the concept of new religions: remapping the field
KARÁSEK, Matej: At the edge of Europe: Balkan as a European Periphery

RESEARCH REPORTS

AZAM, Shafia: Cultural experiences in progress (based on my observations in Slovak Republic)

ESSAYS

HUBINA, Miloš: Ways of misperception: A few notes on Asia in (not only) Slovak Minds

INTERVIEW

DEÁK, Dušan: Locating the Oriental in Central Europe (Interview with Dr. Gabriel Pirický)