Slovenský národopis 2013/1


Po dlhšom čase opäť netematické číslo s rôznymi predmetmi výskumu – od stratégií domáceho hospodárenia na slovenskom vidieku, cez etnické stereotypy v karikatúrach z prelomu 19. a 20. storočia až po peripetie súčasného LGBTQ hnutia v Španielsku.